Opgaveområder og Filosofi

#caption1 #caption2 #caption3 #caption4 #caption5 #caption6

Opgaveområder

Undersøgelsesopgaver og skøn, konservering og restaurering af fredede objekter, eksempelvis kirkelige og verdslige fra forskellige epoker. Såvel enkelte billeder som samlinger - også privat eje.

Filosofi

Konservering af kunstværker, kulturelt værdifulde objekter og genstande, betyder at man gennem vedligeholdelse bevarer dem for kommende generationer. Kun kulturværdier der er velholdte i henhold til videnskabelige og etiske principper, kan give et autentisk bevis fra fortiden. Denne ansvarsfulde opgave kræver en videnskabelig og teknisk fremgangsmåde, som kun kan udføres af uddannede fagfolk og det er grundlaget for restaureringens æstetiske resultat. Princippet om den "minimalt invasive" fremgangsmåde, det vil sige "så lidt som muligt, og så meget som nødvendigt" ligger til grund for arbejdet, som udføres med stor faglig indsigt.

Kærlighed og begejstring for store som mindre objekter, såvel som deres forskellighed, står som et centralt tema i mit arbejde.